Psykosyntes

 

En psykologi med djup, riktning och höjd

Vi har alla en historia som har format oss på gott och ont och som finns med oss i vårt dagliga liv. Vi har också en potential, möjligheter att växa som människor som vi ibland inte anar.

Psykosyntesens förhållningssätt är att det är viktigt att förstå hur vi har formats av vår historia, och att vi samtidigt är mer än vår historia. Inom psykosyntes strävar vi alltid efter att både se till vad vi har med oss i vårt bagage och att samtidigt ge lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter, vår potential.

Här kan du läsa mer om psykosyntes och om dess grundare Roberto Assagioli: www.psykosyntesakademin.se